Giới thiệu

Tóm tắt lịch sử phát triển trường THPT Đống Đa

Lời giới thiệu về trường

Tổ Toán Trường THPT Đống Đa: Những bước đi vững…

Kỷ yếu tổ Văn: 50 năm rực cháy một tình…

Tin tức

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

ÔN THI ĐẠI HỌC THỜI ONLINE

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận…

NHỮNG ĐIỀU CẦN NẮM VỮNG KHI ĐĂNG KÝ DỰ THI…

Tổ chức

Ban thanh tra nhân dân (TTND)

Tổ trưởng chuyên môn.

Ban chấp hành công đoàn

CÔNG ĐOÀN

Hoạt động

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cụm trường…

Giải thưởng Bác Hồ

Học tập nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Công đoàn nhà trường được nhận bằng khen của Công…

Văn bản

Danh sách phòng - ca thi thực hành nghề Tin…

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí…

Bảo mật thông tin

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 26- 12 -…

TKB HKII 2015 - 2016 - SỐ 1 - 4…

TKB HKII 2015 - 2016 - SỐ 1 - 4…

TKB HKII 2015 - 2016 - SỐ 1 - 4…

Lịch công tác

Lịch tuần 15 - HK II ( từ 10/4 đến…

Lịch công tác tuần từ 13-3 đến 19-3- 2017)

Lịch công tác tuần từ 6 - 3 đến 13…

Lịch công tác tuần từ 20 - 2 đến 26…

Tài liệu

Phương pháp giảng dạy hóa học - Vô cơ

Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Sự biến thiên của hàm số bậc hai

Bài giảng: Tin học là một ngành khoa học

Lý Càn Đức sinh ngày 23-2-1066, lúc lên ngôi mới 6 tuổi, hiệu là Lý Nhân Tông. Đến tuổi trưởng thành, nhà Vua trực tiếp lo việc nước, có thực tài, được ca ngợi là vị vua sáng suốt. Triều đại ông có chiến công rực rỡ: đập tan cuộc xâm lược của nhà Tống. Ông chú trọng vǎn hoá, giáo dục, mở các khoa thi kén chọn nhân tài và ưu đãi trọng vọng các nhà sư. Lý Nhân Tông từ trần nǎm 1128.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội từ 23 đến 27-2-1961. Đại hội tổng kết những kinh nghiệm chính của công tác công Đoàn trong thời gian 1950-1961 và cǎn cứ vào đường lối chủ trương của Đảng, xác định vai trò và chức nǎng của Công đoàn trong giai đoạn mới của Cách mạng nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động của Công đoàn, bảo đảm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ mới. Đại hội đã thông qua nghị quyết: Tập trung lực lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây dựng miền Bắc làm cơ sở đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội đã thông qua điều lệ mới của Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu ra Ban Chấp hành mới của Tổng Công đoàn và nhất trí tán thành đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

Liên kết