LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2020
Posted in: Lịch công tác, Lịch công tác tháng Ngày:04 / 09 / 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020

THÁNG 9 NĂM 2020 - LICH CONG TAC.doc

Tin tức liên quan
20 / 12 / 2019

Được sự quan tâm của Đảng uỷ-Ban Giám Hiệu  Trường THPT Đống Đa.
Công Đoàn nhà trường đã tổ chức...

08 / 09 / 2019

Được sự chỉ đạo và quan tâm của BGH nhà trường , Công đoàn trường THPT Đống Đa đã tổ chức buổi liên ...