Thông báo về việc chuyển trường đầu học kỳ 2, năm học 2021-2022
Posted in: Thông báo Ngày:11 / 01 / 2022

Thông báo về việc chuyển trường đầu học kỳ 2, năm học 2021-2022

Tin tức liên quan
18 / 11 / 2021
Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
10 / 11 / 2021
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì
04 / 10 / 2021

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình d...