Ban giám hiệu | Trường THPT Đống Đa

 THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA


1. Cô Trần Thị Bích Hợp: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường


2. Cô Hà Thanh Thủy: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường


3. Thầy giáo Nguyễn Văn Tường, Phó Hiệu trưởng nhà trường