Thông báo về lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình tuần từ 30/3/2020 đến 4/4/2020. 

Các thầy cô và các em học sinh bố trí thời gian tham gia học tập đầy đủ để đạt kết quả tốt nhất. 

26.3. Đài PT-TH. LỊCH PHÁT SONG TRÊN H1, H2 TUẦN TỪ 30-3 ĐẾN 04-4-2020.docx

Hưởng ứng phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19
Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình các trường phổ thông
Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 05/4/2020
Kế hoạch về việc tăng cường dạy học trên Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19