Sứ mệnh tầm nhìn | Trường THPT Đống Đa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

           SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện có nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân. Ở đó học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, nhằm phát huy kỹ năng, tư duy sáng tạo của học sinh để các em trở thành những công dân toàn cầu.


Trở thành trường học hạnh phúc, có chất lượng cao của quận Đống Đa và thành phố Hà Nội. Đào tạo được những công dân khỏe mạnh về thể lực; phong phú về tâm hồn; vững vàng về kiến thức; bản lĩnh trong ý chí, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và nắm bắt cơ hội để tạo dựng thành công trong cuộc sống hội nhập.


-YÊU THƯƠNG: Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, sẻ chia chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, hạnh phúc. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hoá nhà trường tốt đẹp.

- TÔN TRỌNG: Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi trường học tập, làm việc lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, giá trị của mỗi cá nhân được phát huy vì sự phát triển bền vững của nhà trường.

- KỈ LUẬT: Không có kỉ luật, mọi dự định tốt đẹp chỉ là ý tưởng nửa vời. Chúng tôi xây dựng đại gia đình Đống Đa, ở đó các thành viên không chỉ có một trái tim nhân văn mà còn có một tinh thần kỉ luật thép để theo đuổi đến cùng đam mê, khát vọng tốt đẹp.

- TRÁCH NHIỆM: Chúng tôi tin rằng tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với nhà trường và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tinh thần trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những ngưới sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.