Đảng bộ | Trường THPT Đống Đa

THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

1. Bí thư Đảng uỷ: Cô giáo Trần Thị Bích Hợp - Hiệu trưởng

2. Phó Bí thư Đảng uỷ: Cô giáo Hà Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng 

3. Đảng uỷ viên: Thầy giáo Nguyễn Văn Tường - Phó hiệu trưởng

4. Đảng ủy viên: Cô giáo Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch Công Đoàn

5. Đảng ủy viên: Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hà - TTCM tổ Tự nhiên