HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
Hướng dẫn nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024