Sự biến thiên của hàm số bậc hai
Posted in: Bài giảng - Giáo án, Tài liệu Ngày:15 / 08 / 2019

1. Định nghĩa Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c, trong đó a, b, c là những hằng số với a≠0

1. Định nghĩa
     Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c, trong đó a, b, c là những hằng số với a≠0a≠0
2. Đồ thị của hàm số bậc hai
a, Nhắc lại về đồ thị hàm số y=ax2(a≠0)y=ax2(a≠0)
 Ta đã biết, đồ thị hàm số y=ax2(a≠0)y=ax2(a≠0)là parabol (P0)(P0) có các đặc điểm sau:
1.Đỉnh của parabol (P0)(P0) là gốc tọa độ O
2.Parabol (P0)(P0) có trục đối xứng là trục tung;
3.Parabol (P0)(P0) hướng bề lõm lên trên khi a>0 và xuống dưới khi a<0
Chẳng hạn hình 2.16 là parabol y=2x2y=2x2; hình 2.17  là parabol y=−12x2−12x2

Tin tức liên quan
03 / 04 / 2020
Bộ Giáo dục Công bố đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2020
06 / 03 / 2020
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM
13 / 03 / 2020
Nội dung ôn tập lần 3 - Khối 11