Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 12-2018
Posted in: Tin giáo dục, Tin tức Ngày:14 / 08 / 2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 12-2019

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
18 / 11 / 2021
Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
10 / 11 / 2021
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì
04 / 10 / 2021

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình d...