Hướng dẫn viết hồ sơ Đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
Posted in: Tin tức, Văn bản nhà trường Ngày:21 / 04 / 2021

Hướng dẫn viết hồ sơ Đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

2. HD_PHIEUDKDT_2021.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹