Kế hoạch về việc tăng cường dạy học trên Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19
Posted in: Tin nhà trường, Tin tức Ngày:19 / 03 / 2020

Kế hoạch về việc tăng cường dạy học trên Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19

Kế hoạch dạy học online.doc

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
18 / 11 / 2021
Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
10 / 11 / 2021
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì
04 / 10 / 2021

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình d...