ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023
Posted in: Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2023

Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp và thực hiện việc đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2022-2023

Hướng dẫn đánh giá GV, CBQL theo chuẩn năm 2022-2023.pdf


Tin tức liên quan
20 / 04 / 2024

CÔNG THƯ

Về việc tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Công thư Hội t...

28 / 03 / 2024

Thông báo về việc chuẩn bị cho công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, cao đẳn...

09 / 03 / 2024
QUY CHẾ THI TNPT 2024 và QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TNPT TỪ NĂM 2025.
Bộ Giáo dục và