HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
Posted in: Tin giáo dục, Tin tức, Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:17 / 08 / 2023

HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

1_CV_2985-SGD-QLT.pdf

2_CV_2979-SGD-QLT.pdf

3_HD-Chuyen-Truong-2023.pptx

4_QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG.docx

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 11 / 2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN VỀ VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN

CV690_Tap huan TĐG.pdf

18...

17 / 04 / 2023
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023