Tổng hợp thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 năm học 2017-2018
Posted in: Văn bản, Văn bản Bộ Giáo Dục Ngày:01 / 08 / 2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
15 / 09 / 2020

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020 BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

MẪU PHIẾU ĐI...

01 / 04 / 2020
QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
17 / 03 / 2020
Triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD,Tiếng Anh k...