Công khai dự toán NSNN năm 2020
Posted in: Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:18 / 01 / 2020

Công khai dự toán NSNN năm 2020

XD DỰ TOÁN 2020.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
20 / 03 / 2023

Công văn số: 32/THPTĐĐ-VP ngày 20/03/2023 về việc Cảnh giác với các thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông...

03 / 03 / 2023
LƯƠNG NĂM 2023 VÀ TĂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2024
14 / 01 / 2023
THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024