Nhiệm vụ Giáo dục trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
Posted in: Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:29 / 08 / 2022

Nhiệm vụ Giáo dục trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

Nhiem vu GDTrH (1).pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
25 / 01 / 2024

CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH, CSVC, CLGD NĂM HỌC 2023 - 2024

CK chất lg GD 2023-2024_compressed.pdf

25 / 01 / 2024

CÔNG KHAI CHỈ TIÊU, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CƠ SỞ VẬT CHẤT.... NĂM 2023-2024

CK chỉ tiêu TS 2023-2024_c...

05 / 01 / 2024

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024

Công khai DT 2024_compressed.pdf