ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023
Posted in: Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2023

Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp và thực hiện việc đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2022-2023

Hướng dẫn đánh giá GV, CBQL theo chuẩn năm 2022-2023.pdf


Tin tức liên quan
24 / 04 / 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

CK quý 1 -2024.pdf

12 / 05 / 2024

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

công khai hp_000814.pdf

20 / 04 / 2024

CÔNG THƯ

Về việc tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Công thư Hội t...