ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023
Posted in: Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2023

Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp và thực hiện việc đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2022-2023

Hướng dẫn đánh giá GV, CBQL theo chuẩn năm 2022-2023.pdf


Tin tức liên quan
17 / 08 / 2023
THÔNG BÁO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 08 / 2023
HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 04 / 2023
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023