Quyết định tăng lương tháng 10/2019 và quý 3/2020
Posted in: Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:01 / 10 / 2019

Quyết định tăng lương tháng 10/2019 và quý 3/2020quyet dinh luong thang 10-19.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
17 / 08 / 2023
THÔNG BÁO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 08 / 2023
HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 04 / 2023
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023