BAN GIÁM HIỆU
Posted in: Ban giám hiệu, Tổ chức Ngày:14 / 08 / 2019

    THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA


1. Cô Trần Thị Bích Hợp: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Cô Hà Thanh Thủy: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường