MÙA XUÂN VÀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã hội của dân tộc và nhân loại.
TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA - 59 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Tổ chuyên môn