Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Posted in: Công đoàn, Tổ chức Ngày:21 / 02 / 2023

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

1. Cô giáo: Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch công đoàn

2. Thầy giáo: Trường Văn Lự - Phó chủ tịch công đoàn

3. Cô giáo: Vũ Thị Ngọc Thúy - Ủy viên

4. Cô giáo Trịnh Thị Thu Huyền - Ủy viên

5. Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Lan - Ủy viên

6. Cô giáo: Đỗ Thị Phương Bắc - Ủy viên

7. Nhân viên thư viên: Đàm Thị Thu Huyền - Ủy viên

Tin tức liên quan
20 / 12 / 2019

Được sự quan tâm của Đảng uỷ-Ban Giám Hiệu  Trường THPT Đống Đa.
Công Đoàn nhà trường đã tổ chức...

08 / 09 / 2019

Được sự chỉ đạo và quan tâm của BGH nhà trường , Công đoàn trường THPT Đống Đa đã tổ chức buổi liên ...