Học sinh nhận thiết bị từ chương trình "Sóng Và máy tính cho em"
Posted in: Tin giáo dục, Tin tức Ngày:30 / 12 / 2021

Học sinh nhận thiết bị từ chương trình "Sóng Và máy tính cho em"

Ngày 30/12/2021, học sinh trong thành phố Hà Nội được nhận các thiết bị hỗ trợ việc học trực tuyến từ chương trình "Sóng và máy tính cho em". Đây là việc làm hết sức ý nghĩa tạo động lực giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tài liệu đính kèm