HỌC TẬP GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM
Posted in: Đổi mới giáo dục, Hoạt động, Thông báo, Tin tức Ngày:09 / 10 / 2023

HỌC TẬP GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

         Nội dung giáo dục địa phương là nội dung giáo dục bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm thực hiện mục tiêu môn học, giúp học sinh gắn kết những kiến thức được học với những vấn đề văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội, môi trường, từ đó, góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Để thay đổi môi trường học, địa điểm học môn Giáo dục địa phương, giúp học sinh có nhiều trải nghiệm thực tế, tiếp thu bài học thêm hứng thú và hiểu biết sâu về các địa danh văn hóa, các bảo tàng lịch sử tại Hà Nội, trường THPT Đống Đa đã mạnh dạn xây dựng và triển khai kế hoạch dạy một số nội dung Giáo dục địa phương tại các địa danh văn hóa của Hà Nội. 

         Chiều ngày 9/10/2023, một số lớp 10 của nhà trường đã được trải nghiệm môn học rất bổ ích và thu được kết quả cao tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và trong Kế hoạch năm học, học sinh sẽ được học tập tại các địa danh khác đảm bảo mang tính thực tế cao và đáp ứng được yêu cầu môn học. Sau đây là một số hình ảnh học tập tại Văn Miếu Quốc Tử Giám: