Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:07 / 03 / 2020

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Sở GDĐT Hà Nội ban hành công văn 689/SGDĐT-VP ngày 07/3/2020 v/v tiếp tục cho học sinh, hoc viên nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19.Trân trọng !