HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO LỚP 10.
Posted in: Thông báo, Tin tức Ngày:29 / 06 / 2021
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO LỚP 10.
PHHS CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HOẶC TRỰC TIẾP VÀ NỘP HỒ SƠ TỪ 13h30 ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2021 tại trường.


Tài liệu đính kèm