KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Kế hoạch công tác chuyển trường đợt đầu học kỳ 2 năm học 2023-2024.pdf

2023_HK2_4543_HD CHUYEN TRUONG_compressed.pdf