Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học (lần 3)
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:15 / 02 / 2020

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học (lần 3)

SGD: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02 đến hết ngày 23/02/2020 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra. PHHS quản lý và nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe. Trân trọng!
Tài liệu đính kèm