Công trình Thanh niên.
Posted in: Hoạt động, Hoạt động ngoại khóa, Tin tức Ngày:22 / 08 / 2019

Đội TNXK  ở các chi đoàn với hoạt động chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại trường vào các giờ ra chơi.

Tin tức liên quan
03 / 12 / 2020
Hội thi là sân chơi bổ ích, nâng cao tình đoàn kết, đời sống văn hóa, tinh thần cho công đoàn viên; ...
18 / 05 / 2020
LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019 - 2020
15 / 05 / 2020
Chúng tớ - một CLB vì môi trường - luôn hướng đến những giải pháp tốt nhất đ