KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

656-KH-SGD_Kehoach_tuyensinh10_2023-2024.pdf 


Tin tức liên quan
23 / 02 / 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2023
27 / 01 / 2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2023
24 / 12 / 2022
Lịch tuần 17