Thông báo lịch phát sóng trên TH từ ngày 20/4 đến 25/4/2020
Posted in: Thông báo, Tin giáo dục, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:17 / 04 / 2020
Tin tức liên quan
23 / 04 / 2020
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 27/4 ĐẾN 02/5/2020
22 / 04 / 2020
https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-bo-gddt-thong-tin-ve-du-kien-phuong-an-to-chuc-ky-thi-tot-nghie
22 / 04 / 2020
Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 1,5 ngày