Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Posted in: Thông báo, Tin tức, Văn bản Ngày:01 / 04 / 2020

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19.

Chỉ thị số 05 của UBND Thành phố về phòng chống dịch Covid-19.pdf

Tin tức liên quan
18 / 05 / 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
18 / 05 / 2023
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
15 / 04 / 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
* Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường THPT Đống Đa năm h...