Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Posted in: Thông báo, Tin tức, Văn bản Ngày:01 / 04 / 2020

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19.

Chỉ thị số 05 của UBND Thành phố về phòng chống dịch Covid-19.pdf

Tin tức liên quan
18 / 11 / 2021
Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
10 / 11 / 2021
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì
04 / 10 / 2021

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình d...