Đánh giá cấp độ dịch ngày 07/01/2022
Posted in: Thông báo, Tin giáo dục Ngày:07 / 01 / 2022

Đánh giá cấp độ dịch ngày 07/01/2022

FILE_20220108_102525_2022_01_07_1641556027_tbub-24-2022_signed.pdf

Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹