Đánh giá cấp độ dịch ngày 14/01/2022
Posted in: Thông báo, Tin giáo dục Ngày:15 / 01 / 2022

Đánh giá cấp độ dịch ngày 14/01/2022

FILE_20220115_091740_2022_01_15_1642208014_tbub-54-2022_signed.pdf

Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹