Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Posted in: Thông báo, Tin tức, Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2023

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

922_Huongdan_TS10_2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
14 / 06 / 2024

LỜI NHẮN CỦA CÔ HIỆU TRƯỞNG TRƯỚC KHI HỌC TRÒ BƯỚC VÀO KÌ THI TỐT NGHIỆP

https://giaoducthoidai.vn/l...

24 / 04 / 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

CK quý 1 -2024.pdf

23 / 05 / 2024

THÔNG TIN VỀ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI LÀ HỌC SINH

Thực hiện Đề án số 20, ngày 24/10/2022 của Thành ủ