THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

XĐ chỉ tiêu TS 2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
18 / 05 / 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
18 / 05 / 2023
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
15 / 04 / 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
* Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường THPT Đống Đa năm h...