Thông báo của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học
Posted in: Thông báo, Tin tức Ngày:07 / 05 / 2020

Thông báo của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học

1378-SGD-CTTT.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹