Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 05/4/2020
Posted in: Thông báo, Tin tức Ngày:20 / 03 / 2020

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 05/4/2020

TB 862.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
18 / 11 / 2021
Thư gửi các Thầy Cô cựu giáo chức trường THPT Đống Đa!
10 / 11 / 2021
Trường THPT Đống Đa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì
04 / 10 / 2021

TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm vừa qua là một năm học đặc biệt, tình hình d...