Thông báo về việc tiếp tục cho Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Tin tức Ngày:17 / 04 / 2020

Thông báo về việc tiếp tục cho Học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

TB 1187-SGDÃ-T-VP.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹