Thông báo về việc ủng hộ Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có thiết bị học online
Posted in: Thông báo, Tin nhà trường, Văn bản nhà trường Ngày:24 / 04 / 2020

Thông báo về việc ủng hộ Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có thiết bị học online

24042020153034.pdf


Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook - Tiếp nối

01 / 08 / 2022

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CỦA K60 - THPT ĐỐNG ĐA

Bài viết FaceBook

28 / 07 / 2022
ĐỐNG ĐA MÙA QUẢ NGỌT🌹🌹🌹