THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025

Nhằm giúp các em học sinh và cha mẹ học sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về Quy trình và các mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. 

https://hanoi.edu.vn/phong-quan-ly-thi-va-kdcl/ha-noi-thong-tin-ve-quy-trinh-va-cac-moc-thoi-gian-ho-tro-hoc-sinh-va-cha-me-ho/ctfull/552/15479?qi=999 

 

Tin tức liên quan
12 / 07 / 2024

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

1738qddiem-chuan-trung-tuye...

05 / 07 / 2024

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

DS HS trúng tuyển vào 10 năm 2024 2025.p...

02 / 07 / 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM HỌC 2024-2025

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IELTS SA...