Thư chúc Tết của Hiệu trưởng năm 2022
Posted in: Tin tức Ngày:31 / 01 / 2022

Thư chúc Tết của Hiệu trưởng

Thư chúc Tết của Hiệu trưởng.jpgTin tức liên quan
21 / 01 / 2020
MÙA XUÂN VÀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp họ
08 / 09 / 2019
TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA - 59 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
01 / 08 / 2019
Tổ chuyên môn