THÔNG BÁO HỌC ONLINE
Posted in: Thông báo Ngày:31 / 01 / 2021

Nhà trường tb: để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, sở GD Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ 31/1 đến hết 7/2/2021. Trong thời gian nghỉ học nhà trưởng triển khai dạy học online, CMHS quản lý con tại nhà. Lịch nghỉ tết vẫn theo quy định. Trân trọng!

Tin tức liên quan
02 / 08 / 2020
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO 10 NĂM HỌC 2020 - 2021
01 / 08 / 2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021