HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
Posted in: Thông báo, Tin tức, Tuyển sinh, Tuyển sinh vào lớp 10 Ngày:04 / 07 / 2023

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

Sơ đồ nhập học 2023.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
04 / 07 / 2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH IELTS
03 / 07 / 2023
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
03 / 07 / 2023
Hướng dẫn nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024