THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

XĐ chỉ tiêu TS 2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
04 / 07 / 2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH IELTS
04 / 07 / 2023
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
03 / 07 / 2023
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA