THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

XĐ chỉ tiêu TS 2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
12 / 07 / 2024

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024 - 2025

1738qddiem-chuan-trung-tuye...

05 / 07 / 2024

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

DS HS trúng tuyển vào 10 năm 2024 2025.p...

03 / 07 / 2024

THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM...