Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Posted in: Thông báo, Tin tức, Văn bản, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2023

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

922_Huongdan_TS10_2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
17 / 08 / 2023
HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
17 / 04 / 2023
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
01 / 04 / 2023
Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề nghiệ