KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Kế hoạch công tác chuyển trường đợt đầu học kỳ 2 năm học 2023-2024.pdf

2023_HK2_4543_HD CHUYEN TRUONG_compressed.pdf

Tin tức liên quan
12 / 05 / 2024

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

công khai hp_000814.pdf

28 / 03 / 2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025

document - 2024-03-28T150534.402_compressed-đã né

25 / 01 / 2024

CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH, CSVC, CLGD NĂM HỌC 2023 - 2024

CK chất lg GD 2023-2024_compressed.pdf