THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

XĐ chỉ tiêu TS 2023-2024.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
20 / 03 / 2023

Công văn số: 32/THPTĐĐ-VP ngày 20/03/2023 về việc Cảnh giác với các thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông...

03 / 03 / 2023
LƯƠNG NĂM 2023 VÀ TĂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2024
16 / 01 / 2023
THÔNG BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 -2023