Bài giảng: Tin học là một ngành khoa học
Posted in: Bài giảng - Giáo án, Tài liệu Ngày:15 / 08 / 2019

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học 1. Sự hình thành và phát triển của Tin học: - Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập, có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng. - Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. - Ngành tin học gắn liền với việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.


Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

1. Sự hình thành và phát triển của Tin học:

- Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập, có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng.

- Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

- Ngành tin học gắn liền với việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử:

a. Đặc tính:

- Có thể “làm việc không mệt mỏi”.

- Tốc độ xữ lý thông tin nhanh, độ chính xác cao.

- Lưu trữ được một lượng lớn thông tin trong một không gian hạn chế.

- Giá thành ngày càng hạ.

- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến.

- Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và có thể chia sẻ tài nguyên giữa các máy với nhau.

b. Vai trò:

- Là một công cụ lao động do con người sáng tạo ra để trợ giúp trong công việc, hiện không thể thiếu trong kỉ nguyên thông tin.

3. Thuật ngữ “Tin học”:

Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Mục tiêu

- Biết được tin học là một ngành khoa học
- Biết được một số khả năng ưu việt của máy tính điện tử
- Biết một số thuật ngữ về "Tin học"

Tin tức liên quan
15 / 08 / 2019
Phương pháp giảng dạy hóa học - Vô cơ
15 / 08 / 2019
Sự biến thiên của hàm số bậc hai
16 / 08 / 2019
PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA