Sự biến thiên của hàm số bậc hai
Posted in: Bài giảng - Giáo án, Tài liệu Ngày:15 / 08 / 2019

1. Định nghĩa Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c, trong đó a, b, c là những hằng số với a≠0

1. Định nghĩa
     Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c, trong đó a, b, c là những hằng số với a≠0a≠0
2. Đồ thị của hàm số bậc hai
a, Nhắc lại về đồ thị hàm số y=ax2(a≠0)y=ax2(a≠0)
 Ta đã biết, đồ thị hàm số y=ax2(a≠0)y=ax2(a≠0)là parabol (P0)(P0) có các đặc điểm sau:
1.Đỉnh của parabol (P0)(P0) là gốc tọa độ O
2.Parabol (P0)(P0) có trục đối xứng là trục tung;
3.Parabol (P0)(P0) hướng bề lõm lên trên khi a>0 và xuống dưới khi a<0
Chẳng hạn hình 2.16 là parabol y=2x2y=2x2; hình 2.17  là parabol y=−12x2−12x2

Tin tức liên quan
15 / 08 / 2019
Phương pháp giảng dạy hóa học - Vô cơ
15 / 08 / 2019
Bài giảng: Tin học là một ngành khoa học
16 / 08 / 2019
PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA